header
Web Design

                                  Trochę historii...

Budowę obiektu przeznaczonego na cele wychowania przedszkolnego rozpoczęto w 1981 roku, a do użytku oddano w grudniu 1984 r.

Przygotowania na przyjęcie dzieci trwały do 3 marca 1985 roku. W następnym dniu,
 4 marca w budynku było gwarno i wesoło-budynek wypełniły dzieci. Rodzice cieszyli się razem z dziećmi, że doczekali się „swojego osiedlowego przedszkola”. Szczęśliwie minął pierwszy dzień, następny, kolejny i tak trwa do dnia dzisiejszego.

Pierwszym dyrektorem Ósemki została mgr Halina Minkowska, która pełni tę funkcję
 z przyjemnością do dnia dzisiejszego. Przedszkole czterooddziałowe mieści się w budynku wolnostojącym, w centrum osiedla, nad Jeziorem Zamkowym, w pobliżu parku Bukowina,
z dala od tras komunikacyjnych.

Proces edukacyjny i opiekuńczy ukierunkowany jest na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, twórcze poznawanie i przeobrażanie rzeczywistości. Celem naszym jest spełnianie oczekiwań dzieci, rodziców, społeczności lokalnej. Dążymy do zintegrowania wymienionych podmiotów z działalnością Ósemki.
 

Lata szkolne 2001/2002; 2002/2003 zdominowały czynności zmierzające do nadania imienia Ósemce. Punktem odniesienia była literatura Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Wesoła żartobliwa treść utworów inspirowała dzieci do aktywności. Pierwszym etapem
do nadania imienia było nadanie nazw grupom i opracowanie sztandaru. Grupy dziecięce otrzymały następujące nazwy – STOKROTKI, ŻUCZKI, BIEDRONKI, KRASNALE.

Kolejny etap to przystąpienie do wyboru imienia Przedszkola. Brała w tym udział cała społeczność placówki. Możliwość wpisania do kroniki indywidualnego  pomysłu miał każdy. Spośród wielu propozycji rada rodziców i rada pedagogiczna wybrała imię ,,PROMYK”,
po czym przystąpiono do opracowania sztandaru Przedszkola.

 Sztandar powstał według dziecięcych projektów. Tłem sztandaru jest kolor zielony i niebieski. Zieleń symbolizuje zdrową bujną przyrodę, kolor niebieski błękit nieba.
W centralnym miejscu jest Słońce przesyłające ciepło i radość. Sztandar ze środków
własnych wykonała Pani Elżbieta Prandecka.

Pod błękitem nieba i promykami Słońca, na Ziemi wśród zieleni przyrody i bliskich są wesołe, aktywne, twórcze i niepowtarzalne dzieci z Ósemki.

12 lutego 2004 roku skierowano wniosek do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu nr8 w Wałczu.


W wyniku zaangażowania społeczności przedszkola, 23 listopada 2004 roku, Rada Miasta Wałcz, podjęła uchwałę dotyczącą nadania imienia placówce.

 Całość przedsięwzięcia zakończono 10.06.2005r. odświętną oficjalną uroczystością,
z udziałem rodziców, władz miejskich, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zainteresowanych osób. Ukazała się tablica z napisem Publiczne Przedszkole Nr 8 „PROMYK”, do  której cegiełkę dołożyli Państwo Beata i Stanisław Górscy.
Promyk to radość, ruch, otwartość, dobroć, to pozytywne zmiany.

Przedszkole stanowi pierwszy szczebel zorganizowanego wychowania i nauczania. Funkcjonuje na podstawie obowiązującego prawa oświatowego.
 

p=-le 5
tud
p-le nazwa
p-le 3
p-le 4
[Aktualności] [Informacje] [O Nas] [Koncepcja p-la] [Kodeks p-laka] [Kadra] [Rozkład dnia] [Uroczystości] [Tematy kompleksowe] [Model] [Koncepcja pracy] [Opłaty] [Rada Rodziców] [Osiągnięcia] [Grupy] [Galeria]